IMPLICAŢII PSIHOLOGICE ALE PROBLEMELOR ROMILOR

IMPLICAŢII PSIHOLOGICE ALE PROBLEMELOR ROMILOR
Trăim într-o societate în care discrepanţele sociale sunt din ce în ce mai mari (pătura celor din partea de jos se îngroaşă pe zi ce trece) şi îşi pun amprenta asupra situaţiei sociale a grupurilor vulnerabile (familii numeroase cu venituri insuficiente, familii dezorganizate, şomerii, persoanele de etnie romă).

Minoritatea romă este a doua minoritate după cea maghiară, în număr foarte mare (conform rezultatelor Recensământului din 2012 populaţia de etnie romă reprezintă 3,2% din totalul populaţiei stabile)1, cu o natalitate mereu în creştere, care nu îşi găseşte locul printre majoritari, fie din cauza obiceiurilor şi a felului lor de a fi, fie din cauza problemelor legate de sărăcie, de lipsa educaţiei, şomajului (principalele surse de venit ale romilor sunt ajutorul social, alocaţiile de stat ale copiilor, muncile ocazionale şi mai nou munca în străinătate), discriminarea care determină marginalizarea şi stigmatizarea lor.

Unul dintre factorii cel mai puţin aduşi în discuţie, dar care are un rol determinant în acest context este factorul psihologic. Acesta este factorul intrinsec al individului de etnie romă care stă la baza întregului său comportament ce determină integrarea sau nu a acestuia în societate.

Obiceiurile etniei sunt bine cunoscute şi sunt perpetuate de la o generaţie la alta, fiind respectate mai mult sau mai puţin de membrii acesteia. Aceste tradiţii diferă de cele ale majorităţii, iar diferenţa, din punct de vedere psihologic dă naştere unui sentiment de neapartenenţă, care îi face mai puţin sociabili şi determină dificultăţi de adaptare la regulile majorităţii.

Acest prim factor este accentuat şi interconectează cu lipsa de educaţie. La modul general, un individ educat găseşte pârghiile necesare pentru a trece peste provocările unuei anumite situaţii. Din această cauză individul rom, care psihologic nu se poate adapta in societate in general, nu se va putea adapta cu uşurinţă nici la sistemul de învăţământ, în particular. Aici au un rol determinant în incluziunea cetăţenilor români de etnie romă ONG-urile, diferite iniţiative la nivel local sau naţional (din care fac parte şi specialişti pe probleme psihologice) şi pe care le vom prezenta într-un material viitor.

Interconectat cu cei doi factori enumeraţi anterior se află şi problemele legate de sărăcie. Lipsurile provocate de aceasta (lipsa hainelor, a rechizitelor şcolare) măreşte pragul psihologic pe care individul de etnie romă trebuie să îl depăşească.

Discriminarea indivizilor de etnie romă de către societate este rezultatul problemelor enumerate mai sus. Astfel problemele psihologice se acentuează în loc să fie abordate şi rezolvate într-un mod corespunzător. Intolerenţa în cadrul societăţii se manifestă astăzi la valori ridicate la modul general, dar în privinţa etnicilor romi aceasta capătă aspecte accentuate care ies în evidenţă prin: pătrunderea cu greutate pe piaţa muncii, acceptarea în colectivităţi, incapacitatea instituţiilor statului de a avea o abordare echilibrată cu aceştia.

Rezolvarea tuturor acestor probleme necesită o abordare etapizată. În primul rând crearea cadrului prin care societatea prin instituţiile sale va trebui sa identifice şi să aplice programe de diminuare a acestora. O etapă importantă care poate determina o schimbare majoră în bine este de natura psihologică, în care psihologul poate să intervină cu metode specifice şi actiuni directe.

În materialele următoare vom aborda implicatiile psihologice şi principalele căi de acţiune pentru rezolvarea unor probleme specifice etniei rome, cum ar fi: abandonul şcolar, căsătoriile timpurii, mediul familial, violenţa în familie şi efectele ei asupra dezvoltării copiilor, etc.

___________________________
 1 https://www.gandul.info/stiri/recensamantul-populatiei-primele-rezultate-cati-romani-sunt-cati-etnici-maghiari-si-cat-de-mare-este-minoritatea-roma-9200308

Autor dna Psiholog. Valentina Enache
Drepturi de autor dna Psiholog. Valentina Enache
Articol primit prin email, citit, editat, optimizat seo, publicat de catre Radu Leca