“Evaluarea psihologică ingaduie cunoaşterea personalităţii subiectului, atât în totalitatea sa cât şi pe diferite spectre ale acesteia. Evaluarea se realizează în cadrul unui cabinet psihologic constituit legal si inregistrat la Colegiul Psihologilor din Romania şi se adresează oricărui nivel de vârstă – copil, adolescent, adult tanar, adult, batran; în acest proces de cercetare se utilizează instrumente calibrate, specifice psihologiei clinice: interviul clinic, chestionarele, testele psihologice etc.”

Specific faptul ca intregul proces de evaluare poate fi realizat de către psihologul şcolar în cazul copiiilor şi adolescenţilor şi de către psihologul clinician în cazul special al adulţilor.

Evaluarea psihologică corect realizată, comunică atat nivelul de dezvoltare cat şi prezenta unor tulburari functionale existente la nivelul anumitor capacităţi psihice; identificarea prezumtivelor tulburări psihice care pot fi remediate prin Consiliere Psihologica sau Psihoterapie (in colaborare cu un psihoterapeut) sau prin intervenţie psihiatrică(in colaborare cu un medic psihiatru) – medicaţia ce trebuie recomandata de specialisti.

Intrebare ajutatoare, folosita in directia intelegerii valorii procesului de evaluare: Cui ii foloseşte, cui ii este de ajutor evaluarea psihologică?

  • propriei persoane pentru o mai bună autocunoaştere
  • tutorilor/parintilor in procesul de intelegere si educare a copiiilor, inclusiv in procesul adaptarii la nevoile acestora;
  • educatorilor, învăţătorilor, profesorilor, cu scopul cunoașterii inprofunzime a eleviilor şi de a elabora impreuna cu acestia metode personalizate de invatare;
  • psihologului clinician, avand scopul declarat de a lua decizia corecta a începerii intervenţiei terapeutice de tipul consilierii psihologice, recomandare psihoterapie, recomandare psihiatrică.  Ce urmareste evaluarea psihologică?
  • evaluarea dezvoltării psihologice, de la punctul 0 la infinit, dezvoltare cognitivă, coeficientul de inteligenţă, memoria, comunicarea, focusarea/atenţia, inteligenta numerică, reprezentarea spaţială, rapiditatea în reacţii si decizii, dezvoltarea afectivă, capacitate organizatorică, capacitate decizională;
  • evaluarea personalităţii, fr. extraversiion(Înclinație psihologică specială către lucrurile exterioare, din afara eului propriu și adaptarea la ambianța socială), sociabilitate,imagine si stima de sine, autonomie, stabilitate emoţională, grad de anxietate, grad de impulsivitate, grad agresivitate;
    evaluare comportamentală;
  • evaluarea conjucturii familiale, relatiile si implicarea subiectului in familie, la job, care sunt problemele pe care subiectul le recunoaste si le accepta, social, economic, care este statutul social si economic al subiectului, unde intervine procesul de auto-sabotaj.

Evaluarea psihologică urmărește, sistematic, evidențierea eventualelor tulburări psihice  existente, dar și modalitațile de funcționare ce pot evolua semnificativ prin consiliere psihologica.

Evaluarea psihologică are în vedere investigarea comportamentelor și a funcțiilor psihice ale individului, aducand in fata reliefarea punctelor tari, a resurselor de care dispune clientul, în încercarea sa de a depăși anumite probleme.