Anunt: Curs deschis Rorschach

Directorul Şcolii Romane Rorschach, domnul Salvatore Parisi, Marco Guadalupi – profesor şi colaborator în cadrul Şcolii Romane Rorschach (Italia) şi Claudia Mihai – formator şi reprezentant al Şcolii Romane Rorschach în România – vor susţine un curs deschis la Bucureşti, la Facultatea de Psihologie (Panduri) în data de 7.02.15, începând cu ora 10.30.

Cursul se adreseaza psihologilor, medicilor şi studenţilor interesaţi de testarea psihologică. Testul Rorschach este util în diverse contexte în care este necesar un studiu aprofundat al personalităţii, domeniile de aplicabilitate fiind: clinic, evolutiv, juridic-criminalistic, ştiinţific, psihologia muncii.
Intrarea este gratuită, cu condiţia de a vă anunţa în prealabil participarea, deoarece numărul de locuri este limitat. Puteţi face acest lucru pe adresa de mail claudia.mihai29@yahoo.com – psiholog Claudia Mihai.

CURS DE PSIHODIAGNOSTIC RORSCHACH ÎN ROMÂNIA
SCUOLA ROMANA RORSCHACH (ROMA, ITALIA)

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA ACORDĂ 120 DE CREDITE DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU ACEST CURS.

Testul Rorschach

Testul Rorschach a fost conceput de psihiatrul elveţian Hermann Rorschach (1884-1922), care în cartea „Psihodiagnostic”, editată în iunie 1921, a făcut publică tehnica. La aproape un secol după, testul e încă una dintre metodele proiective cele mai utilizate în psihiatrie.
Procesul pe baza căruia este fondat testul constă aşadar în faptul că stimulului perceptiv al planşelor îi corespunde o reacţie a subiectului, care conduce la formularea unui răspuns.
În formularea răspunsului, mecanismele psihologice antrenate sunt procesele de percepţie, asociaţie şi proiecţie, care intervin întotdeauna, dar în diferită măsură, şi exprimă diferite arii ale funcţionării psihice a subiectului.

Domenii de aplicare

Testul Rorschach este util în diverse contexte în care este nevoie de o tehnică psihodiagnostică permiţând studiul aprofundat al personalităţii.

Rorschach

DOMENIUL CLINIC
În acest domeniu este posibilă distingerea a două tipuri diferite de aplicare a testului:
– clinic-psihiatric: în acest context, testul permite efectuarea diagnozei diferenţiale între nevroză, tulburare de personalitate, tablou psihotic sau de insuficienţă organică; permite, de asemenea, o prognoză generală şi terapeutică;
– clinic-psihologic: în afara diagnozei diferenţiale şi indicaţiilor prognostice, testul evaluează diferitele aspecte ale personalităţii, capacităţile reactive sau factorii de inhibiţie, evidenţiază zonele de conflict, verifică stabilitatea emoţională, adaptarea socială, controlul afectiv.
Tabelul de calcul Rorschach oferă o serie de informaţii în baza cărora este posibilă identificarea intervenţiei terapeutice celei mai potrivite subiectului.

DOMENIUL EVOLUTIV:
Testul permite evaluarea, într-o optică preventivă, a posibilităţii unei dezvoltări armonioase a personalităţii, cât şi a naturii conflictelor care declanşează dificultăţi educative, de învăţare şi de comportament.

DOMENIUL JURIDIC-CRIMINALISTIC
În domeniul criminalistic, testul Rorschach este unul dintre cele mai intens utilizate. În cel penal, testul serveşte la stabilirea discernamantului, credibilităţii unei mărturii, compatibilităţii cu regimul detenţiei. În domeniul civil şi medico-legal permite evaluarea daunelor existente, intimidării, schimbării sexului, compensării daunelor.
În legătură cu încredinţarea minorilor şi, implicit, cu evaluarea capacităţii parentale, este fundamentală recurgerea la analiza psihologico-descriptivă, pe care testul o permite.

DOMENIUL PSIHOLOGIEI MUNCII
Rorschach este un instrument care permite o evaluare atitudinală completă, nu fragmentată, a aspectelor personalităţii, de la gradul de încredere şi de aliniere la poziţiile şi intenţiile companiei, până la capacitatea de a învăţa şi de a opera mai bine în contexte stabile sau foarte fluctuante, la capacitatea de asumare a responsabilităţii şi de leadership, la posibilitatea de a oferi soluţii creative sau mai degrabă sistematice şi precise, la abilităţile relaţionale şi de gestionare a stresului.
Este posibilă administrarea testului Rorschach şi în contexte de selecţie şi orientare profesională, cu administrare colectivă.

DOMENIUL ŞTIINŢIFIC
Referitor la cercetarea ştiinţifică, testul îşi găseşte aplicabilitate în scopul investigării de tip sociologic, luând în considerare în special influenţa presiunilor mediului asupra evoluţiei caracterului.
În investigarea clinică experimentală, testul este utilizat pentru a evidenţia o tipologie psihică comună la subiecţii afectaţi de aceeaşi tulburare; este utilizat, printre altele, ca instrument de verificare a teoriei în curs de definire. În cercetarea farmacologică, este util pentru a ancheta efectele consumului de psihotrope şi droguri asupra personalităţii.

________________________________________

ŞCOALA ROMANĂ RORSCHACH

De peste 70 de ani, Şcoala Romană Rorschach se dedică formării profesioniştilor care intenţionează să achiziţioneze competenţa necesară pentru utilizarea psihodiagozei Rorschach în diversele sale domenii de aplicare. De învăţăturile noastre au beneficiat, în aceşti ani, numeroşi psihologi şi medici, nu numai în contextul formării private, cu care suntem prezenţi în diverse arii ale teritoriului naţional, dar şi în instituţiile universitare din Italia şi din străinătate (Argentina, Mexic, Cuba, România) şi în Forţele Armate, care au încredinţat Institutului pregătirea cadrelor lor oficiale – medici şi psihologi.

RORSCHACH CA TEHNICĂ PLURIDIMENSIONALĂ DE INVESTIGARE A PERSONALITĂŢII

Şcoala Romană Rorschach apreciază examinarea Rorschach drept tehnică de investigare a personalităţii fiabilă, exactă, rafinată, complexă.
Disciplina Rorschach este înţeleasă ca o tehnică pluridimensională, studiul materialului furnizat de subiect este efectuat urmând diverse abordări metodologice, profitând de lectura acestora, de modele teoretice de referinţă diverse, dar care în experimentul Rorschach găsesc frecvent extraordinare convergenţe.
Şcoala Romană Rorschach, aşadar, nu îmbrăţişează în abordarea sa un singur model teoretic de referinţă, nu consideră instrumentul Rorschach supus unei singure teorii. Nici o teorie a personalităţii nu reuşeşte, de una singură, să explice şi să gestioneze imensul patrimoniu de informaţii care emerge din interpretarea petelor.
Studiile şi cercetările promovate de Institut sunt orientate către toate dimensiunile care compun vastul univers interpretativ investit in testul Rorschach.

Dimensiunea psihometrică

Prima abordare interpretativă a testului Rorschach este fără îndoială cea care se referă la dimensiunea psihometrică sau la studiul scorării, indicilor, procentelor şi mediilor care compun tabelul de calcul sau psihograma.
Studiul scorării este, pentru metoda noastră, baza psihodiagnozei Rorschach. În cei 70 de ani de studii şi cercetări, metoda a devenit rafinată şi evoluată, garantând stabilitate, siguranţă şi exhaustivitate raportului psihodiagnostic.
Dimensiunea psihodinamică

Permite integrarea în psihodiagnostica Rorschach a semnificaţiilor care privesc psihologia profunzimilor de matrice psihanalitică. Institutul recunoaşte extraordinarul aport, în practica Rorschach, al cercetătorilor de formare psihanalitică, care au valorizat importanţa studiului conţinuturilor interpretărilor furnizate de subiect, în context psihodiagnostic, răspunsurilor simbolice şi complexuale.
Această dimensiune de studiu a raportului Rorschach, când este susţinută şi obiectivată de date psihometrice din tabelul de calcul, permite cu uşurinţă examinatorului expert să evalueze gradul de refulare, eficienţa apărărilor şi resursele psihice disponibile ale subiectului în examinare.

Dimensiunea legată de gestaltul fiecărei planşe

Dimensiunea interpretativă legată de gestaltul fiecărei planşe se află în raport direct cu însăşi structura fiecărei pete. Studiul ia în considerare scorurile furnizate de subiect pentru fiecare zonă a petei, în raport cu frecvenţele statistice ale aceleiaşi pete în zona respectivă, stabilite pe eşantioane de subiecţi normali şi patologici. Aceasta înseamnă, în scop psihodiagnostic, evaluarea scorurilor prezente într-un protocol şi în raport cu zona interpretată.

Dimensiunea legată de caracterul evocator al fiecărei planşe

Un aspect interpretativ de un interes special vizează analiza interpretărilor în raport cu valoarea simbolică, de conţinut şi evocatorie a fiecărei planşe. Şi această dimensiune de studiu al protocolului Rorschach este sprijinită de observaţii empirice statistice pe care mulţi cercetători, plecând de la Rorschach însuşi, le-au relevat prin analiza eşantioanelor studiate. Nu există, din partea autorilor care au tratat acest subiect, divergenţe semnificative referitoare la valoarea simbolică şi la caracterul evocator al petelor.
Studiul priveşte tipul şi calitatea interpretărilor furnizate de subiect, în raport cu problematica evocată de fiecare planşă.

Dimensiunea legată de succesiunea în timp a interpretărilor

Aspecte ulterioare care merită o aprofundare pentru evaluarea diagnostică sunt legate de studiul succesiunii temporale a interpretărilor sau de organizarea perceptiv-asociativă condusă planşă cu planşă.

Dimensiunea legată de raportul dintre cât interpretează, anchetă şi probele suplimentare

Studiul priveşte diferenţele şi/sau divergenţele cantitative şi calitative în diverse momente interpretative.

Dimensiunea legată de absenţa unor interpretări aşteptate

Dimensiunea legată de analiza comportamentului subiectului în timpul probei

RORPALACE ŞI E-LEARNING

Mai recent (2003), Şcoala Romană Rorschach a explorat şi frontierele noilor mijloace oferite de informatică şi de internet pentru a pune la punct instrumente care vor face studiul şi lucrul cu petele de cerneală mai uşor şi mai fiabil. S-a născut astfel RORPALACE, care conţine aplicaţiile informatice (SIGLAROR şi RORCOMP) pentru scorarea şi elaborarea datelor Rorschach şi Manualul de psihodiagnostic Rorschach informatizat – RORTUTOR. RORPALACE şi RORTUTOR sunt utilizate în mod satisfăcător de numeroşi profesionişti din instituţiile publice şi private. Aplicaţiile informatice au fost proiectate astfel încât să fie folosite uşor şi de utilizatori mai puţin înclinaţi spre informatică.

SIGLAROR e o bancă de date informatizată, care conţine mai mult de 23.000 de interpretări Rorschach diferite, localizate şi scorate, cu certificarea calităţilor formale definite pe bază statistică sau evaluate procentual prin convergenţa unui grup de experţi. Constant actualizat prin internet, SIGLAROR se bazează pe un model de cercetare transculturală şi transmetodă. Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza planşele Rorschach şi planşele de localizare, de a efectua cercetări privind zona, detaliul, conţinutul sau interpretarea. Software-ul permite, printre altele, crearea unei arhive personalizate pentru răspunsurile originale.
RORCOMP e un software creat pentru elaborarea tabelului de calcul Rorschach şi arhivarea completă a protocolului (anamneză, faza de răspuns, anchetă, scorare, probe suplimentare, tabelul de calcul şi psihodiagnoza), în mod personalizat. Munca specialistului Rorschach care trebuie să introducă propriul test este extrem de mult facilitată: software-ul este setat pentru a controla coerenţa scorării şi pentru a dialoga cu baza de date a Siglaror.
RORTUTOR e un manual hipertextual despre psihodiagnosticul Rorschach, planşele paralele şi Testul Zulliger, cu alte 2000 de pagini de hipertext şi imagini care conţin descrierea completă a metodei Şcolii Romane Rorschach, un manual pentru utilizarea seriei de planşe paralele Parisi-Pes şi ale Testului Zulliger şi textele întregi: “Adultul sănătos mental” – de Carlo Rizzo şi “Tulburările de personalitate şi psihodiagnosticul Rorschach”. Rortutor e în mod special util atât în timpul fazei de scorare, cât şi în timpul tehnoredactării psihodiagnozei, în care specialistul Rorschach poate uşor să-l consulte, fie în timp ce utilizează Rorcomp, fie în timp ce utilizează Siglaror.

În sfârşit, din 2008, cu lansarea noului portal al institutului, (www.scuolaromanarorschach.org), Şcoala Romană Rorschach a revenit, de asemenea, cu noile cursuri e-learning asupra tehnicii de administrare şi scorării testului Rorschach dezvoltate pe platforma Docebo. Actualmente, lecţiile conduse în “aula virtuală” garantează o experienţă formativă asimilabilă întru totul lecţiilor din aula “fizică”, datorită posibilităţii de ascultare în timp real a discursului profesorului, de a urmări explicaţiile pe tabla virtuală, de a interacţiona cu el şi cu asistentul prin chat sau prin voce, prin intermediul camerei web.
Deja diverşi elevi au ales această formulă didactică la distanţă, gândită pentru cei dintre ei care, din motive de ordin logistic şi organizator, nu au posibilitatea de a frecventa cu regularitate lecţiile în aulă, dar profită cu succes de programa didactică.

________________________________________

ŞCOALA ROMANĂ RORSCHACH ÎN ROMÂNIA ŞI CONFERINŢA PSIWORLD 2012

Din 2008, Şcoala Romană Rorschach este implicată în teritoriul românesc prin intermediul cursurilor de formare în utilizarea testului. Deja numeroşi colegi au absolvit cu succes cursul şi au dobândit, în urma examenului de atestare, statutul de membru al Şcolii Romane Rorschach şi al Societăţii Internaţionale Rorschach.
Pe 19 octobrie 2012, directorul Institutului, domnul Salvatore Parisi, a participat la Conferinţa Internaţională “Psychology and Realities of the Contemporary World”, desfăşurată la Bucureşti, cu studiul: “Representative changes in the way of living and thinking in the process of evolution of the western world. Research conducted using the Rorschach test on Italian population, beginning in the 30s until today”.

STRUCTURA CURSULUI

Formula cursului prevede:
192 de ore de formare, dedicate aprofundării conţinuturilor teoretice şi aspectelor mai deosebite ale psihodiagnozei şi supervizării protocoalelor Rorschach culese de elevi, din care:
24 de ore de formare în aula fizică (3 zile de 8 ore fiecare);
168 de ore de formare în aula virtuală, grupate în sesiuni de câte 4 ore la fiecare 15 zile, pe întreaga durată a celor doi ani. Elevul va putea urmări pe computerul de acasă lecţiile teoretice şi supervizările, interacţionând în timp real cu profesorii Institutului, exact ca şi cum s-ar afla în aula „fizică”. Succesul precedentei ediţii a cursului este o dovadă a măsurii în care formarea prin intermediul aulei virtuale este eficientă în furnizarea unei cunoaşteri a instrumentului aprofundate şi exhaustive.
La finalul formării, toate protocoalele culese şi consemnate vor constitui premisa pentru accesul la examenul final, prin trecerea căruia elevul devine asociat ordinar al Şcolii Romane Rorschach şi al Societăţii Internaţionale Rorschach (International Rorschach Society – IRS).
Odată cu participarea la curs, elevul va primi, incluse în preţ, pe toată durata formării, cele două programe ale RORPALACE (RORCOMP şi SIGLAROR) cu utilizare gratuită şi accesul la platforma e-learning şi la aula virtuală. Deja după prima lecţie în aula fizică, elevii vor începe să studieze tehnica aplicării testului şi elementele scorării, pentru a fi repede capabili de a recolta un protocol Rorschach, şi deja la prima întâlnire în aula virtuală vor putea să se confrunte cu profesorul referitor la prima lor experienţă de administrare.

Pe întreg parcursul formativ, în afara lecţiilor în aula fizică şi virtuală şi programelor Rorcomp şi Siglaror, participanţii vor avea diverse instrumente de susţinere a învăţării lor: tutorii sunt, precum am spus, la dispoziţie pentru clarificări, suport tehnic referitor la software şi la platforma e-learning, sfaturi şi asistenţă asupra oricărui aspect; există apoi, pe forum, formatorii şi profesioniştii prezenţi pe portalul Institutului, prin care să se confrunte cu colegii care urmează alte cursuri de formare sau care le-au finalizat deja.

PROGRAMA DIDACTICĂ

• Rorschach: origini, difuzare şi diverse orientări teorico-metodologice.
• Istoria, structura şi activitatea Institutului Şcoala Romană Rorschach; relaţii, legături şi armonizări ale studiilor naţionale şi internaţionale.
• Domenii de aplicare a probei: clinic, medico-legal, organizaţional, evolutiv, clerical, cercetare.
• Modelul pluridimensional propriu metodei Institutului şi aportul psihologiei profunzimilor la diagnosticul Rorschach.
• Aplicaţii informatice RORPALACE: particularităţi şi utilizare didactică şi profesională.
• Tehnica administrării testului: principii de inspiraţie, aspecte metodologice, condiţiile cadrului psihodiagnostic, faza de răspuns, probele suplimentare, ancheta, proba limitelor şi scorarea, situaţii speciale. Exersări în aulă.
• Scorarea: moduri de aprehensiune
• Determinanţi primari şi secundari
• Conţinuturi
• Frecvenţe
• Caracterul evocator al planşelor în lumina structurii lor gestaltice.
• Şoc: definiţie, indici revelatori, fenomenul refuzului. Semnificaţia psihodiagnostică a diferitelor tipuri de Şoc.
• Scoruri speciale: împărţirea în trei niveluri
• Introducere generală în utilizarea tabelului de calcul: evoluţia structurii sale; integrarea progresivă a indicilor; conceptul de itinerar diagnostic “gândit” derivat din analiza indicilor şi din relaţia lor reciprocă.
• Tehnica de redactare a tabelului de calcul.
• Introducere în psihodiagnoza Rorschach.
• De la scorare la psihodiagnoză: trasee interpretative.
• Indici ai intelectului: semnificaţii, relaţiile lor şi principalele tablouri clinice.
• Indici afectivi: semnificaţii, relaţiile lor şi tablouri clinice; indici ai socializării.
• Raportul dintre prima şi a doua jumătate a testului. Consideraţii diagnostice asupra scorurilor speciale şi şocurilor.
• Discutarea în aulă a unor cazuri clinice.
• Exerciţii de psihodiagnostic în aulă.

EXAMENUL FINAL

Examenul va consta în discutarea unui protocol Rorschach, dintre cele consemnate, completat cu anamneza şi relaţia psihodiagnostică. Promovarea examenului va oferi dreptul de a fi admis ca asociat ordinar al Şcolii Romane Rorschach şi al Societăţii Internaţionale Rorschach (International Rorschach Society – IRS).

Şcoala Romană Rorschach organizează în România cursul de formare în testul Rorschach, destinat psihologilor profesionişti, studenţilor la psihologie, medicilor şi studenţilor la medicină.

Colegiul Psihologilor din România acordă 120 de credite de formare continuă pentru acest curs

Testul Rorschach este util în diverse contexte în care este necesar un studiu aprofundat al personalităţii, domeniile de aplicabilitate fiind: clinic, evolutiv, juridic-criminalistic, ştiinţific, psihologia muncii.
Cursul permite cunoaşterea teoretică şi practică pentru aplicarea testului şi redactarea psihodiagnozei. La finalul cursului este prevăzut un examen, după a cărui absolvire se va elibera o diplomă prin care cursantul devine Membru Asociat al Şcolii Romane Rorschach şi al Societăţii Internaţionale Rorschach.
Durata cursului: 2 ani
Formula cursului prevede:
192 de ore de formare, dedicate supervizării protocoalelor Rorschach recoltate de elevi şi aprofundării conţinuturilor teoretice şi aspectelor mai deosebite ale psihodiagnozei, din care:
24 de ore de formare în aula fizică (trei zile de 8 ore fiecare),
168 de ore de formare în aula virtuală, grupate în sesiuni de câte 4 ore la fiecare 15 zile, pe întreaga durată a celor doi ani. Elevul va putea urmări pe computerul de acasă lecţiile teoretice şi supervizările, interacţionând în timp real cu profesorii Institutului, exact ca şi cum s-ar afla în aula „fizică”.
În perioada participării la curs elevul va primi cele două software (SIGLAROR şi RORCOMP), indispensabile pentru scorarea şi elaborarea datelor Rorschach.

Pentru înscriere şi informaţii suplimentare, persoana de contact este Claudia Mihai, psiholog specialist – e-mail: claudia.mihai29@yahoo.com

Tags: Salvatore Parisi,Marco Guadalupi,Claudia Mihai,Testul Rorschach,clinic,evolutiv,juridic-criminalistic,stiinţific,psihologia muncii,CURS DE PSIHODIAGNOSTIC,RORSCHACH,SCUOLA ROMANA RORSCHACH,COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA,RORPALACE, E-LEARNING, SIGLAROR,RORCOMPX RORTUTOR,Docebo,Testul Zulliger, Contemporary World

Revista online de Psihologie | Mediere | Coaching

Promovam GRATUIT, psihologi, mediatori, coachi. Articole de psihologie, mediere si coaching in format text si audio. Contact: 0741.101.881. Radu Leca.

psiholog,mediator,coach