Întrebările multivers gândite de Radu Leca

Întrebările multivers. Consilierea în Carieră

Ziua de miercuri 26 aprilie 2023 aduce în cadrul paginii de facebook a Centrului de Consiliere și Orientare în Cariera prima parte de întrebări multivers, gândite de colegul nostru Radu. Întrebările multivers sunt denumite de studenți întrebările 3D.

Publicăm cu mult drag prima parte, de întrebări multivers, formată din 30 de puncte, din cele 99 posibile, văzute de psiholog Radu Leca

Ce aduce minunat în viața ta de student, consilierea în carieră? Întrebări la care poți răspunde fără teamă! Iar răspunsurile te vor ajută să evoluezi atât personal, cât și în carieră! Datorită faptului că aceste întrebări determină în tine, apariția de multiple răspunsuri, ce produc alte sute de intrebări, valoarea lor cognitivă este structurată în multivers(adică pe mai multe planuri, în mai multe tipuri de Univers Cognitiv)

Întrebările multivers gândite de Radu Leca
Întrebările multivers

1. Aplatizarea problemelor emoționale legate de deciziile carierei. Care sunt principalele probleme emotionale care apar în clipa in care studentul se Întrebările multivers gândește la tipurile de decizii ce trebuie luate în ceea ce privește cariera?

Întrebările multivers

2. Schimbarea bruscă a direcției, lipsa ei sau a sensului în ceea ce privește cariera unui tânăr adult. Pe ce se bazează schimbarea de direcție, în ceea ce privește cariera, a unui student?

Ce sunt întrebările multivers?

3. Studentul intră în contact cu schimbări de viață,de tipul divorț al părinților, boala părinților sau a sa, recăsătorirea unuia dintre părinți, decesul unui membru al familiei. Toate acestea au un impact asupra carierei sale viitoare. Care sunt schimbările de viață cu care un student intră în contact?

Din ce sunt compuse întrebările multivers?

4. Indecizia studentului cu privire la schimbarea carierei. De ce o schimb cariera? Trebuie să o schimb cariera? Cine mă influentează să schimb cariera?

Cum mă poate ajuta structura denumită: întrebarile multivers?

5. Căutarea unui loc de muncă / consiliere pentru căutarea unui loc de muncă. Cum acceptă consilierea studentul si dacă acceptă rezultatele consilierii, face obiectul unui alt articol

Întrebările multivers

6. Creșterea în timp real a performanței la job. Cum se realizează faptic, creșterea performanței la locul de muncă și care este conexiunea studentului cu acceptarea ideii unui loc de muncă?

7. Crearea în acord deplin, cu studentul, a unui plan de acțiune pentru dezvoltarea viabilă din punct de vedere profesional. De ce se impune noțiunea de comun acord și ce implică ea ca și gestionare a explicațiilor oferite sub formă de argument studentului, ca să nu existe ideea influenţării unei decizii?

8. Întelegerea management-ului timpului și validarea priorităților. Cum ne poate ajuta comprehensiunea managementului timpului și validarea în timp util a priorităților?

9. Evoluția în carieră și creșterea salariului. Odată cu evoluția la locul de muncă, salariul se transformă, iar în interiorul Universului profesional al studentului angajat, apar și mai multe responsabilități cărora trebuie să le facă față, optimizând și prioritizând soluționarea lor

10. Managementul stresului și gestionarea presiunii apărute. Presiunea psiho-emoțională apărută atât în cazul tinerilor adulți dar si în cazul adulților, are o sursă clară: gestionarea defectuoasă a stresului. Ce inseamnă și cum se aplică în viața studentului managementul stresului?

11. Pe ce se bazează validarea încrederii în sine și acceptarea creșterii propriei valori? Studentul UPB în prezența consilierului în carieră ce are și studii extinse în psihologie, poate înțelege cum să valideze( respectiv metoda prin care valideaza) propria valoare și în baza acestei cristalizări profunde apare și încrederea. Evident că acest proces se poate și inversa, folosind alte seturi de argumente

12. Întelegerea si învățarea strategică de noi abilități, având ca unic rezultat dezvoltarea competențelor. Dezvoltarea se bazează pe 3 constientizări: motivul pentru care am nevoie ca și student de abilități noi, scopul clar definit de evoluție în carieră al studentului(după acumularea informației generatoare de abilitate), tipul de strategie utilizat în strângerea de informație

13. Dacă nu te iubești pe tine însuți, cine crezi că te va iubi? Aici se impune creșterea în autostima și autopercepție! Cum se realizează creșterea și integrarea în Universul Studentului a notiunii extinse de autostimă? Cum se realizează creșterea și integrarea în Universul Studentului a notiunii extinse de autopercepție? Cum se realizează în timp real, strângerea de informației despre acceptarea autosaboaj?

14. Care sunt obiectivele tale? Ai inteles și integrat obiectivele în viziunea viitorului? Dezvoltarea unei viziuni mai clare a carierei și a obiectivelor. Consilierea în carieră te susține ca și student UPB să înțelegi, în parametrii optimi viziunea viitorului? Cum o să fie parcursul carierei tale în funcție de obiectivele setate? Care este lista obiectivelor tale?

15. Ce aduce identificarea corectă a tuturor intereselor importante și valorilor personale? Corelarea realității personale cu cea a posibililor angajatori! Ca să te poți angaja și ca să poți face o carieră trebuie să corelezi două tipuri de realitate
A. Realitatea personală
B. Realitatea angajatorului
Ca să poți realiza această corelare, este necesar să aloci o perioadă de timp clar definită, înțelegerii a două structuri ce se regăsesc în tine: valorile personale autentice exprimate public și valorile personale fabricate social

16. Augmentarea pozitivă a motivației și a angajamentului. De ce anume depinde această creștere a motivației? Ce anume influențează angajamentul? Cum se modifică structura clădită a priorităților în functie de favorizarea creșterii ducerii la bun sfârșit a tuturor taskurilor?

17. Identificarea modalităților de creștere a capacităților cognitive și emoționale, în direcția formării liderului pozitiv și de comunicare eficientă în echipă și cu posibilul angajator. Care sunt modalitățile concrete de creștere cognitivă a liderului? Care sunt modalitățile clare de creștere emoțională a liderului? Care sunt etapele de evoluție a înțelegerii și a posibilității de replicare a modalității de comunicare eficientă a liderului?

18. Cum se realizează identificarea și depășirea obstacolelor în carieră?
De ce avem nevoie ca și studenți să identificăm obstacolele ce pot apare pe parcursul carierei? De ce ca și studenți trebuie să depăsim obstacolele, atât cele ușoare cât și cele foarte grele, ce pot apare în drumul nostru către succes?

19. Planul de acțiune vs tranziția către o altă carieră. Crearea unui plan de acțiune, în coparticipare cu studentul, pentru o tranziție corectă către o altă carieră. Când se poate discuta cu studentul despre cariera cea nouă? Ce anume stă la baza recomandării schimbarii de carieră? Ce temeri există în interiorul ideii de schimbare în carieră?

20. Abilitățile de networking vs dezvoltarea relațiilor profesionale. Cum se realizează această creștere a abilităților de networking și de dezvoltare a relațiilor profesionale? De ce depinde acest tip de dezvoltare? Cum trebuie să fie imaginea studentului ca aceste relații profesionale să fie de durată?

21.Abilitatea de negociere vs abilitatea de vânzare. Stim foarte bine că viitorul aparține structurii tehnice dar și a comerțului, respectiv a celor ce iși dezvoltă abilitățile de negociere și priceperea vânzărilor. De ce studentul tehnic trebuie să-și îmbunătățească abilitatea de negociere? De ce studentul are nevoie de accesare a abilității de vânzare(sale)? Ce poate obține prin sale studentul atât timp cât abilitatea de negociere este compromisă?/Dar când este evoluată?

22. Ce facem studentul când apar conflictele? Prin consilierea în carieră se pot îmbunătății abilitățile de management al conflictului. Ce tipuri de conflicte pot apare? Cine generează în interiorul unei structuri tip corporate conflictele? Cum se aplatizează conflictele, în baza a ce?

23. Diferențele și colaborarea. Odată cu identificarea cu acuratețe a diferențelor de personalitate dar și de stil, se poate obține o dezvoltarea de strategii de colaborare, în interiorul multiversului de forma “student familie”, “student angajator”, “student colectiv”. Consilierul în carieră susține o evoluție pozitivă și meritorie a studentului, în așa fel încât viitorul acestuia să fie echilibrat

24. Înțelegerea culturii organizaționale și a politicilor firmei. Cultura organizațională reprezintă totalitatea ansamblului tradițiilor, obiceiurilor, normelor, valorilor și comportamentelor care guvernează modul în care o organizație funcționează și interacționează cu cei din interior și exteriorul său. Evoluția culturii organizaționale depinde de mai multe tipuri de factori:
Istoria organizației, oamenii din organizație, mediul extern de tipul influentelor politice, sociale și economice, obiectivele CEO-ului organizației, strategia pusă în aplicare în organizație. Dacă studentul înțelege în timpul practicii realizate în organizație, o parte dintre cele enumerate mai sus, viitorul său nu o să stea sub semnul compromisului

25. Abordarea de către consilier a problemei absentismului la locul de muncă. Știm că absenteismul la job poate fi cauzat de mai mulți factori direcți, iar aici punctăm problemele personale și de sănătate până la problemele cu sarcinile primite și/sau contextul de lucru/armonia în echipă. Motivele principale de care studentul încearcă să se ferească, atât timp cât țin de el sunt, bolile sau probleme de sănătate, stresul și epuizarea fizică și mentală, condițiile de muncă ce generează alte probleme (ex. zgomot, temperatura, iluminare slabă), dificultăți de transport sau distanța mare între locul de muncă și domiciliu, cauze familiale,, lipsa flexibilității de program sau de munca în regim de lucru la distanță, condiții neprietenoase de muncă sau de relaționare cu colegii sau angajatorul,probleme financiare,depresie și alte tulburări afective, conflictul cu superiorii sau cu colegii de muncă.

26. Evoluția corectă a abilităților în prezența tehnologiilor emergente, iar aici avem ca exemplu concret Inteligența Artificială. Tehnologiile emergente reprezintă tehnologii în curs de dezvoltare sau foarte noi, care au potențialul clar definit de a schimba semnificativ modul în care oamenii interacționează cu mediul înconjurător și între ei. Exemple concrete: tehnologii hardware (dronele sau smartphone-urile cu ecrane pliabile), software (tehnologia blockchain sau machine learning) sau combinații de hardware și software (realitatea virtuală sau inteligenta artificială).

27. Identificarea și dezvoltarea de noi oportunități de afaceri prin analiza pieței, brainstorming, testarea și validarea unei directii clare de business, planificarea și implementarea de idei de business. De ce trebuie identificate oportunitățile noi? Cum se realizează testarea și validarea unei direcții clare în business? Cum se poate identifica o idee bună și foarte bună, în urma unui brainstorming de calitate?

28. Regândirea/Îmbunătățirea/Restartarea abilității de a preveni și de a gestiona corect conflictele la job. De ce se formează conflictele în jurul tău la job? Cum poți ajunge să preîntâmpini conflictele de la job? Comunicarea, evitarea problemelor și pe cei ce le generează, evidențierea în fața autorității a problemelor, reprezintă o valoare exactă de soluționare dar ea stă sub semnul unei variabile. Atât timp cât conflictele existente/generate sunt luate personal, orice tip de strategie dispare!

29. Cum decizi, în mod natural și foarte clar să abordezi problema de a-ți păstra jobul? Care sunt argumentele pro și contra de păstrare a jobului? Ce anume tebpoate influența să refuzi să gândești tabelele “magice” ce determină în mod concret, ce gânduri ai în raport cu poziția ta de la job? Argumentele pro job nu cumva sunt puternic influențate emoțional?

30. De ce alegi să-ți îmbunătățești abilitățile de prezentare personală, a proiectelor tale și a discursului public formulat instinctual?
Iar aici ca la fiecare din primele de 30 de puncte din 99 posibile, există un singur și unic răspuns: pentru că îți dorești o carieră echilibrată și de valoare.

Drumul tău în cariera de succes, ce se întrevede la orizont, începe alături de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul Universității Politehnica din București!

#CCOC

Text: Radu Leca
Vizual: după o idee #UPB
Foto: pixabay
Logo: CCOC și UPB