FORMAPSYBLUE

Formarea profesionala a adultilor se organizeaza prin programe de initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare.

Asociatia FORMAPSYBLUE are ca scop:
– formarea profesionala
– consilierea in cariera
– orientarea profesionala
– plasarea fortei de munca
– promovarea dezvoltarii durabile
– promovarea tinerilor

Programele de formare profesionala asigura dobandirea unor competente profesionale in conformitate cu standardele ocupationale, respectiv standardele de pregatire profesionala, recunoscute la nivel national.

Standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala, este documentul care precizeaza competentele profesionale necesare practicarii unei ocupatii, respectiv specifice unei calificari.

Asociatia FORMAPSYBLUE este inscrisa in Registrul Furnizorilor de Formare Profesionala, partea a-II-a cu avizul nr. RF-II-B-130, din 25.01.2013, din cadrul Colegiului Psihologilor din Romania.
Formare profesionala continua:
Evaluarea psihologica a copilului prin instrumentele BASC-2, ABAS, SON-R 2, KOHS, CONNERS 3, ASRS, SCQ, ADOS, ADI-R. PSIHODIAGNOZA
Introducere în Analiza Comportamentala si Criminal Profiling
Manifestari comportamentale ale reactivitatii emotionale la copii si adolescenti
Formare profesionala continua:
Noi evolutii si tendinte in psihologia clinica
Evaluarea psihologica a copilului cu Tulburare de Spectru autist si tupuri de interventie
Formare profesionala complementara:
Psihologie clinica, Psihodiagnostic si interventii terapeutice de tip integrativ

Aviz profesional
pentru sustinerea de programe de formare profesionala psihologilor cu drept de libera practica

Specializare: Asistent personal al persoanei cu handicap grav
Cod COR: 532203

banner home page