Procesul de mediere, aspecte importante

Autor:Jurist/ Mediator Ana Cristina Margu Aspecte importante în procesul de mediere

Medierea este o metodă de soluționare a conflictelor, prin care o terță persoană, mediatorul, ajută pe cei care doresc să exploreze soluții , să negocieze în mod liber opțiunile pentru soluționarea conflictului lor. Medierea se bazează pe voința părților la dialog, cu toate că relațiile lor pot fi deteriorate sau foarte distante.

Oameni care decid să meargă la mediere trebuie să fie deschiși și dispuși la dialog, comunicarea dintre ele fiind esențială pentru a a se junge la soluții reciproc satisfăcătoare . Medierea are drept scop de a eradica în cele din urmă problemele comune pentru a construi un acord care satisface interesele și nevoile ambelor părți .

Prin neutralitate, imparțialitate și experiență profesională, mediatorul îi ajută pe oamenii care vin la mediere să înțeleagă propriile motivații și pe cele ale celeilalte părți .

Medierea nu culminează cu obținerea unei soluții impusă de mediator , ci cu un acord negociat de părți, la discreția lor și cu ajutorul mediatorului . Totul depinde de părțile interesat , care sunt , în orice moment protagoniștii procesului de mediere .

Medierea poate avea mai multe variante: facilitare , evaluare și de transformare . Medierea de facilitare este forma de mediere în care mediatorul limitează intervenția sa la a facilita dialogul între părți. În medierea evaluati , mediatorul oferă opinia sa cu privire la unele aspecte. Mediere transformativă caut , în principiu, să transforme comportamentele în procesul părților, cu scopul de a ajunge la un acord .

Mediere familială

Mediere de familie se adresează tuturor persoanelor care sunt scufundate într-un conflict, fie cu partenerul, copiii, părinții, sau oricare alt membru al familiei. Medierea familială nu este concepută ca terapie de familie, însă poate avea și această componentă.

Prin urmare, medierea familie este destinat pentru :

 • A relua sau de a facilita comunicarea .
 • La găsirea unor soluții adaptate pentru fiecare situație specifică.
 • Satisfacerea nevoilor fiecărui membru al familiei .
 • Încheierii unor acorduri de durată .
 • Printre problemele de familie care pot fi rezolvate prin mediere includ următoarele :
 • Separare și / sau divorț .
 • Acordurile prenupțiale .
 • Divizarea stării de coproprietate .
 • Problemele generate de afacerea familiei .
 • Probleme legate de exercitarea autorității părintești, custodia minorilor și stabilirea unui program de relații personale cu minorii.
 • Încălcări ale obligațiilor stabilite prin hotărâre judecătorească.
 • Scopul medierii este un acord între două sau mai multe părți.

Medierea se adresează și tuturor companiilor care sunt scufundate într-un conflict cu privire la drepturile și obligațiile care decurg dintr-o relație contractuală .

Printre problemele de afaceri care pot fi rezolvate prin mediere includ următoarele :

 • Relațiile dintre parteneri.
 • Relațiile cu clienții și furnizorii .
 • Relațiile cu echipa de profesionisti a companiei .

Medierea școlară, are ca scop acordul de mediere între profesori, elevi, părinți și școli, atunci când se ivesc conflicte. Printre problemele care trebuie rezolvate prin mediere în școli sunt următoarele :

 • Relațiile dintre școli și profesori .
 • Relațiile dintre școli și / sau cadre didactice cu părinții elevilor .
 • Relațiile între elevi și între profesori, părinți și instituția de învățământ .

Medierea Penală

Utilizată pe scară largă pentru a rezolva disputele legate de infracțiuni , în care statul consideră că soluția ar putea fi o înțelegere între părți în cazul în care inculpatul a comis o infracțiune care, prin natura sa, nu trebuie să fie pedepsită neapărat cu privare de libertate. În unele jurisdicții, medierea penală este, de asemenea, utilizată în delicte, ca un element suplimentar de reintegrare a infractorului și terapia victimă .

Procesul de mediere

Procesul de mediere este dezvoltat prin combinarea sesiunilor comune și dacă este cazul, în sesiuni separate, stabilite de mediator, pentru a ajunge la o mai bună înțelegere a diferendelor dintre părți, pentru a le rezolva .

Numărul de sesiuni de obicei, depinde de mai mulți factori, cum ar fi numărul problemelor pe care părțile doresc să le rezolve, sau complexitatea problemelor .

Sesiunile sunt efectuate cu prezența părților și a mediatorului . Mediatorul se poate întâlni în mod individual cu fiecare dintre părți după cum consideră necesar . Oricare întâlniri individuale sunt confidențiale , și conținutul lor nu va fi împărtășit de către mediator, cu excepția cazului când mediatorul are permisiunea expresă .

Părțile și mediatorul pot solicita consultanță de la experți , când consideră adecvat .În cazul în care părțile ajung la un acord cu privire la toate sau o parte din neînțelegerile lor, mediatorul îndrumă părțile să meargă la instanță sau la notar, pentru a autentifica sau pentru a consfinți acordul lor.

Confidențialitate și imparțialitate

Toți mediatorii ar trebui să fie imparțiali față de părți .

Medierea este complet confidențială. Mediatorul nu poate divulga unor terțe persoane orice aspect cu privire la aspectele discutate de către părțile în mediere. În mod similar, avocații părților, atunci când părțile vin la mediere însoțite de avocați, se angajează să mențină confidențialitatea tuturor informațiilor furnizate de către părți .

Toate documentele pe care părțile le aduc mediatorului, individual sau în comun, sunt returnate părților la finalul medierii.

Mediatorul, ca persoană care consiliază părțile și le ajuta să rezolve diferendele lor, nu are nici o autoritate de a impune o soluție. Mediatorul nu oferă o opinie personală cu privire la propunerile pe care fiecare parte le ridică ,el se limitează la a lucra cu părțile și propriile lor propuneri .

Cum încep de medierea ?

Pentru a iniția medierea, este necesar ca părțile să își declare dorința de a participa la acest proces .

Medierea se încheie ca urmare a acordului încheiat de către părți cu privire la toate sau o parte din problemele lor

Medierea divorțului – confidențialitate deplină

Procesul de mediere este o șansă și o provocare pentru cei care nu mai găsesc sensul căsătoriei. Pentru cei care caută o cale rapidă, ușoară și elegantă de eliberare dintr-o căsătorie nepotrivită.
Pentru cei care se găsesc în întruneric și caută să facă lumină în relația lor de cuplu
Medierea poate fi o piatră de temelie pentru viitorul drum al celor doi soți, fie împreună, fie pe drumuri diferite, însă cu păstrarea unei relații de cooperare ș i respect, pentru viitor, în special atunci când sunt părinți. Soții care au decis separarea sau divorțul, vor înțelege că nu trebuie să-și transforme copiii în victime, ci să-i protejeze de trauma divorțului, să aleagă calea consensuală și nu calea unei bătălii judiciare, din care, cel mai sigur copiii vor fi cei care vor suferi cel mai mult.
Procesul de mediere este o cale sigură și elegantă pentru explorarea, identificarea și ajungerea la o soluție favorabilă ambelor părți .
În calitate de mediator, dorința mea este să pot aduce lumină și speranță pentru clienții mei, într-un viitor bun, iar în urma procesului de mediere să nu mai existe incertitudine, furie, tristețe și întuneric.
Recomand soților care au decis desfacerea căsătoriei să aleagă procedura medierii divorțului și aspectelor conexe acestui demers , iar dacă vor face această alegere, se vor convinge de ce fac această recomandare.Procedura medierii asigură deplina confidențialitate, este rapidă, elegantă, iar stresul este eliminat, întrucât medierea este un proces privat.

Autor:Jurist/ Mediator Ana Cristina Margu 

Sediul profesional secundar: București, Strada Gh. Șincai nr. 6 , bl. 2, sc. 1, apt. 17, sector 4.

Telefon:0762987988
E-mail:cristina.margu@gmail.com

Articol citit, editat si optimizat de Radu Leca

Publicat de UltraPsihologie.ro

Revista online de Psihologie | Mediere | Coaching

Promovam GRATUIT, psihologi, mediatori, coachi. Articole de psihologie, mediere si coaching in format text si audio. Contact: 0741.101.881. Radu Leca.

psiholog,mediator,coach