Facultatea de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu

Universitatea TITU MAIORESCU, un nume al succesului

Construită după modelul bolognez al universităţii clasice, prin cultivarea calităţii şi a performanţei în educaţie, prin exigenţă şi rigoare academică, Universitatea este astăzi o instituţie de vocaţie şi anvergură europeană, recunoscută ca atare în spaţiul învăţământului superior românesc şi în Europa.

Universitatea desfăşoară învăţământ modern, de calitate, performant, competitiv şi pragmatic, relaţionat direct cu mediul economic şi piaţa forţei de muncă, urmărind atingerea excelenţei în cercetare ştiinţifică, proces cu miză uriaşă în condiţiile concurenţei globale.

O prioritate de însemnătate cardinală a viziunii noastre manageriale o reprezintă devenirea Universităţii ca instituţie a creativităţii şi inovaţiei pentru Europa Cunoaşterii.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
prof.univ.dr. Iosif R. URS

Facultatea de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu a fost înfiinţată în 1991, este acreditată prin Legea 239/2002 şi face parte din Sistemul Naţional de Învăţământ al României, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg de aici:
Asigură un program de studii universitare pentru ciclul de licenţă la forma de zi şi forma la distanţă cu durată de 3 ani, iar pentru licenţiaţi diverse programe de masterat cu durata de 2 ani.
Aplică Sistemul European de Evaluare prin Credite Transferabile, ECTS.
Organizează examen de licenţă pentru finalizarea studiilor universitare şi sesiune de susţinere a dizertaţiei pentru finalizarea studiilor de masterat.

titu maiorescu

Prin programe sale de studii, Facultatea de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu asigură pregătirea de specialişti pentru următoarele profesiuni:
Cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar şi cel universitar de psihologie.
Cercetători ştiinţifici în institutul de profil al Academiei Române.
Psihologi calificaţi să lucreze în servicii publice sau private, în domeniile:psihoterapie şi psihologie clinica, consiliere maritală şi de cuplu, tehnici de evaluare psihologică si psihosocială, consilier-negociator, psihologia resurselor umane şi politici de personal, psihologia reclamei şi a publicităţii, consilier de imagine, consiliere educaţională şi vocaţională.

Absolvenţii găsesc multiple posibilităţi de angajare, cum sunt:
Licee, universităţi şi centre de perfecţionare a personalului din diferite domenii de activitate
Cabinete şcolare de consiliere psiho-pedagogică şi vocaţională
Centre de asistentă psihologică din case de copii, centre de plasament, şcoli ajutătoare şi cămine de bătrâni
Firme de testare şi selecţie a personalului
Laboratoare şi cabinete de psihologie organizate de către agenţi economici de stat sau privaţi, spitale, clinici medicale de stat sau private, şcoli, licee şi facultăţi
Firme de publicitate
Institute de sondare a opiniei publice

Prin Programul ERASMUS, Facultatea de Psihologie oferă stagii de pregătire a studenţilor la Universităţile Paris XIII şi Paris VII în domeniul PSIHANALIZEI, şi la Universitatea Laguna – Tenerife, Spania, în domeniul PSIHOLOGIEI SOCIALE. Prin intermediul proiectelor de mobilităţi ale cadrelor didactice din Programul ERASMUS, profesori şi cercetători prestigioşi de la Universităţile Paris VII, Paris XIII şi Laguna-Tenerife susţin cursuri şi conferinţe la Facultatea de Psihologie.
Facultatea de Psihologie are relaţii de colaborare cu alte universităţi de prestigiu din SUA (University of Florida, Charleston Southern University) şi Australia (Universitatea Australiei de Vest – Perth, Universitatea din Melbourne).

111 (2)

Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Titu Maiorescu organizează următoarele masterate cu durata de 4 semestre (120 de credite transferabile):

Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii terapeutice de scurtă durată 
Psihanaliză
Metodologie și psihometrie
Psihologie judiciară
Psihologia sportului
Psihoterapii cognitiv-comportamentale
Psihologia resurselor umane
Tehnici de comunicare și influență socială
Psihologie școlară și consiliere educațională

Acte si documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master:

diploma de bacalaureat (în original și copie legalizată);
diploma de licență și suplimentul la diplomă (în original și copii legalizate);
adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, în original, pentru promoția 2014;
documentul care atesta recunoașterea/echivalarea studiilor universitare de către direcția de specialitate a Ministerului Educației Naționale (se depune de către candidații care au efectuat studiile universitare în strainatate);
adeverință din care să rezulte calitatea de student în ciclul de studii universitare de master la o alta facultate și diploma de licență însoțită de suplimentul la diplomă (copii legalizate);
certificat de naștere (copie legalizată);
certificat de căsătorie (copie legalizată), dacă este cazul;
adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului pentru a urma studii superioare;
3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
buletin/carte de identitate/pașaport în copie;
certificat de competență lingvistică pentru limba română (se depune de către candidații cetățeni străini);
cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2014-2015.

Candidatul va prezenta actele și documentele de mai sus într-un dosar-plic.

ADMITERE 2014-2015

CONDUCERE

CADRE DIDACTICE

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE ŞI PSIHOTERAPIE

CADRE DIDACTICE TITULARE
Prof.univ.dr. Irina Holdevici: Bazele psihoterapiei cognitiv-comportamentale; Sugestiologie
Prof.univ.dr. Margareta Dincă: Metodologia cercetării psihologice; Psihologia copilului şi a adolescentului; Psihologia adultului şi a vârstnicului
Conf.univ.dr. Petru Craiovan: Psihologia muncii; Introducere în psihologia resurselor umane
Conf.univ.dr. Adriana Stana: Genetică
Conf.univ.dr. Odette  Dimitriu: Psihologie clinică, Psihoterapii de scurtă durată
Lect.univ.dr. Brânduşa Orăşanu: Psihopatologie psihanalitică
Lect.univ.dr. Elena Anghel: Psihologia educaţiei, Psihologia cuplului şi a sexualităţii
Lect.univ.dr. Corina Bogdan: Psihodiagnoză; Tehnici proiective
Lect.univ.dr. Valentina Neacşu: Introducere în psihoterapie
Lect.univ.dr. Eftihiţa Crăciun: Psihoneurofiziologie
Lect.univ.drd. Oana Mateescu: Psihologie judiciară
Lect.univ.dr. Carmen Răpiţeanu: Psihopatologie şi psihiatrie, Psihologia cuplului şi a sexualităţii
Lect.univ.dr. Ioana Panc: Managementul proiectelor europene
Lect.univ.dr. Teofil Panc: Psihologia învăţării
Lect.univ.drd. Simona Reghintovski: Tehnici proiective
Asist.univ.drd. Alexandru Mihalcea: Psihologia copilului şi a adolescentului; Psihologia adultului şi a vârstnicului
Asist.univ. Ileana Costache: Fundamentele psihologiei, Psihologia personalităţii
Asist.univ.drd. Alina Zaharia: Bazele psihologiei sociale, Psihologia grupurilor, Psihologie organizațională

CADRE DIDACTICE ASOCIATE 
Prof.univ.dr. Mihai Aniţei: Fundamentele psihologiei; Psihologia personalităţii; Psihologie experimentală
Prof.univ.dr. Dumitru Cristea: Bazele psihologiei sociale; Psihologia grupurilor; Psihologie organizaţională
Prof.univ.dr. Mirela Manea: Psihopatologie şi psihiatrie
Prof.univ.dr. Vasile Dem. Zamfirescu: Introducere în psihanaliză
Prof.univ.dr. Oltea Joja: Strategii și tehnici ale terapiei cognitiv comportamentale

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE COGNITIVE
 
CADRE DIDACTICE TITULARE 
Prof.univ.dr. Dumitru Gheorghiu: Introducere în filosofia minţii; Statistică şi informatică psihologică
Prof.univ.dr. Titi Paraschiv: Statistică şi informatică psihologică
Prof.univ.dr. Viorel Iulian Tănase: Psihologie economică
Lect.univ.dr. Daniela Dumitru: Psihologie cognitivă
Lect.univ.dr. Alice Popescu: Comunicare de specialitate în limba engleză
Lect.univ.drd. Ionuţ Lungu: Introducere în filosofia minţii, Istoria psihologiei
Asist.univ.drd. Cristian Manea: Statistică psihologică, Informatică psihologică

CADRE DIDACTICE ASOCIATE 
Acad.prof.univ.dr. Alexandru Surdu: Istoria psihologiei; Psiholingvistică
Prof.univ.dr. Dumitru Mircea: Minte, cogniţie, conştiinţă
Prof.univ.dr. Gheorghe Tomşa: Pedagogie; Didactica psihologiei
Conf.univ.dr. Valeria Negovan: Psihologia educaţiei

Sursa: https://www.utm.ro/

Autor text si grafica: https://www.utm.ro/