Arăt 1 rezultat(e)

Comunicarea virtuala vs. realitate

Echipele virtuale sunt grupuri de indivizi care colaborează în scopul executării unui anumit proiect prin intermediul tehnologiillor de comunicare.Tehnologiile comunicării utilizate drept suport pentru grupurile dispersate includ: poşta electronică, conferinţele computerizate şi videoconferinţele.