• 0741.101.881
  • ultrapsihologie@gmail.com

Category ArchiveLogopedie

PROFILUL PSIHOLOGIC AL VÂRSTEI PREȘCOLARE (3-6 ani)

PROFILUL PSIHOLOGIC AL VÂRSTEI PREȘCOLARE (3-6 ani)

Datorită dezvoltării graduale a limbajului şi implicit a abilităţii de a gândi în forme simbolice, specifice acestui stadiu sunt gândirea simbolică şi preconceptuală. Cele patru concepte, ,,preoperaţional’’, ,,inteligenţă reprezentativă’’, ,,gândirea simbolică’’ şi ,,gândire preconceptuală’’ sunt relevante pentru surprinderea unor nuanţe ale acestei dimensiuni.

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI

De 1 Martie, colega noastra, domnisoara Logoped Dumitrache Ana-Maria publica in cadrul Revistei UltraPsihologie.ro, un amplu articol dedicat copiilor.

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI

În evoluția ontogenetică a copilului, conduita verbală se dezvoltă și se îmbogațește în permanență, modalitățile verbale devin mai complexe și mai diversificate. Conținutul și semnificația celor exprimate prin intermediul conduitei verbale se încarcă de caracteristici subtile și rafinate. Acest conținut este transpus în forme exterioare mai variate, care poartă mai mult sau mai puțin marca fiecărei personalitați.

Tulburările scris-cititului

Tulburările scris-cititului

În jurul vârstei de şase ani, copilul este pregătit din punct de vedere fizic şi psihic să înveţe scris-cititul. Există însă copii care au dificultăţi foarte mari în a-şi însuşi aceste abilităţi, dificultăţi ce constituie o grupă a tulburărilor de limbaj numită dislexie-disgrafie.

Dislexia este tulburare a limbajului care constă în dificultatea de a citi, de a achiziţiona mecanismele actului lexic. Disgrafia constă în incapacitatea parţială în ce priveşte învăţarea şi formarea deprinderilor de scris.