Psiholog | Valentina Enache

Colega noua!
“Doamnelor si Domnilor colegi din cadrul echipei UltraPsihologie.ro va anunt oficial urmatoarele: incepand de astazi 22.02.2015 cu publicarea articolelor trimise din data de 27.02.2015 se alatura echipei noastre,dna Psiholog. Valentina Enache.”

#colegnou
#psiholog
#ultrapsihologie
UltraPsihologie.ro Valentina Enache Psiholog

valentina_enache13@yahoo.com
Centrul de Zi “Piticii” Rîmnicu Sărat / educator specializat, delegat sa exercite atributii de psiholog

Experienta profesionala
Ianuarie 2015 delegat cu atributii de psiholog
Perioda Iunie 2005-prezent educator specializat în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Aprilie 1999-mai 2005 instructor de educație în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
Septembrie 1994-martie 1999 educator suplinitor în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Buzău
Functia sau postul ocupat
Educator specializat în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău /
Centrul de Zi “Piticii” Rîmnicu Sărat
Principalele activitati si responsabilitati
Planificarea , organizarea și desfășurarea de activități instructiv-educative; evaluarea evoluției copiilor, a gradului de îndeplinire a obiectivelor și atingerea indicatorilor de performanță stabiliți în cadrul Planului Personalizat de Intervenție; evaluarea gradului de însușire a deprinderilor de autonomie a copiilor; realizarea evaluărilor în plan educativ-comportamental a beneficiarilor prin identificarea și definirea problemelor/nevoilor/dificultăților cu care se confruntă; stabilirea scopului și a obiectivelor intervenției din punct de vedere educațional în mod individualizat cu implicarea activă a beneficiarilor; identificarea și asigurarea de resurse materiale pentru desfășurarea activităților anterior enumerate;
Numele si adresa angajatorului Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Mun. Buzău, str. Bistriței nr. 41
Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Educație, îngrijire, recuperare psihosocială a copiilor
Aria ocupaționala
Martie 2013 – prezent: psiholog clinician voluntar în cadrul Grupului Local de Lucru înființat de Primăria Municipiului Rîmnicu Sărat pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romilor.
Educatie si formare

Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate / competente dobindite
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de invatamint / formare 2014
Certificat de participare
Curs de formare continua in psihologie clinica – Aplicatii experentiale in logopedie
Societatea de psihoterapie experentiala din Romania

2013
Certificat de participare
Curs de formare continua in psihologie clinica – Evaluarea clinica a copilului
Societatea de psihoterapie experentiala din Romania

22.02.2013
Atestat de liberă practică
Psihologie clinică
Practicant în supervizare Cod personal 14131
Colegiul Psihologilor din România

Octombrie 2004-iulie 2008
Diploma de licență sociologie-psihologie
Sociologie-Psihologie / Sociologie-Psihologie
Universitatea “Spiru Haret” București
Învățământ superior

Iunie 2004
Certificat de participare
Dezvoltarea abilităților de viață independentă la tinerii care părăsesc centrele de plasament
Fundația PESTALOZZI
Curs de specializare

Leave a Reply