Psiholog | Valentina Ceaucă

Buna ziua, aceasta este pagina de prezentare a colegei noastre Psiholog – Ceaucă Paula-Valentina.

UltraPsihologie.ro Ceauca Paula Valentina psihologvalentina.ceauca@yahoo.com

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2011-2014

Psiholog
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, București
▪ Psihologia educației
▪ Psihologia învățării
▪ Psihologie socială
▪ Psihologia dezvoltării
▪ Psihologia personalității
▪ Psihodiagnoza aptitudinilor și inteligenței

Cadru didactic învățământul preuniversitar-psihologie (nivel I)

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, București
• Pedagogie
• Didactica specialității
• Managementul clasei de elevi

Competenţe organizaţionale/manageriale
▪ leadership- am coordonat mai multe proiecte de cercetare în cadrul facultății, lucru ce prespunea lucrul cu echipa
▪ experiență bună a managementului clasei de elevi dobândită în urma practicii pedagogice pe care am realizat-o în cadrul modulului pedagogic absolvit.

Competenţe informatice
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office- certificat European Computer Driving Licence (ECDL) complet.
▪ cunoștințe elementare editare foto (Photoshop)

Alte competenţe
▪ lectură: cititor pasionat

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicatii:
Ceaucă, P.V., Dumitru, D.V., Popescu, A., Hanganu, A.C., Băltărețu, I., Tudor, M., Florescu, G.E., & Păun, A. (2014). Influența pierderii unei persoane apropiate asupra atitudinii față de moarte.
Golu, F., Gorbănescu, A., & Gâtej, E. Studii de psihologia dezvoltării, Vol II. București: Editura Universitară.

• Stagiu de practică la Cabinetul Psihologic Rusu și Popescu: martie-aprilie 2011
• Stagiu de practică la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”-februarie-mai 2013
• Stagiu de practică la Colegiul Național Grigore Moisil: octombrie 2013-aprilie 2014
• Stagiu de practică la Fundația Estuar-noiembrie-decembrie 2014

Leave a Reply