Psiholog | AVRAMESCU ECATERINA

Buna ziua, aceasta este pagina de prezentare a colegei noastre, dna Psiholog AVRAMESCU MIHAIELA-ECATERINA
INFORMATII
Nume AVRAMESCU MIHAIELA-ECATERINA

UltraPsihologie.ro Avramescu Ecaterina Psiholog

E-mail avramescu_mihaiela@yahoo.com
Nationalitate română

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada 1991
• Numele si adresa angajatorului Ministerul Apărării Naționale
• Tipul activitatii sau sectorul de activitate Resurse umane
• Functia sau postul ocupat Consilier
• Principalele activitati si responsabilitati

EDUCATIE SI FORMARE
• Perioada 2012-2013
• Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala S.N.S.P.A.
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale Competențe antreprenoriale / Abilități manageriale
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Competențe antreprenoriale
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant Formare profesională
• Perioada 2007-2009
• Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala Universitatea ,,Spiru Haret” , Facultatea de Sociologie-Psihologie
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale Management organizaţional şi al resurselor umane
• Tipul calificarii/diploma obtinuta
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant Masterat
• Perioada 1995-1999
• Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala Universitate ,,Dimitrie Cantemir” , Facultatea de Psihologie
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale Psihologie-psihopedagogie specială
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diplomă de licenţă
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant Superior
• Perioada 1998-1991
• Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala Centrul de Instrucţie Sanitară, Facultatea de Medicină Militară ,,Carol Davila”, Bucureşti
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale Subofiţer sanitar
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diplomă de absolvire
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant Postliceal
• Perioada 1982-1986
• Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala Liceul matamatică-fizică ,,B.P.Haşdeu” Buzău
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale Mecanic
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diplomă de bacalaureat
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant Liceal

APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE

Limbi Straine a citi a scrie a vorbi
Engleză
Bine Bine Bine
Franceză
În stadiu de pregătire

APTITUDINI SI COMPETENTE SOCIALE comunicare eficientă, integrare şi lucru în echipă, flexibilitate, adaptabilitate, participare activă la viaţa grupului,etc
APTITUDINI SI COMPETENTE ORGANIZATORICE Reale aptitudini de leader
APTITUDINI SI COMPETENTE TEHNICE operare calculator(Word, Excel, PowerPoint)
APTITUDINI SI COMPETENTE ARTISTICE Practic fotografia artistică.
ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE asimilare uşoară a informaţiilor, disponibilităţi relaţionale, capacitate organizatorică,etc.
PERMIS DE CONDUCERE Categori B
INFORMATII SUPLIMENTARE -membră a Colegiului Psihologilor din România, din anul 2006;
-atestat de psiholog cu drept de liberă practică în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi psihologia muncii.

ANEXE

Leave a Reply